1. E-mail-kommunikation fra RL Components

Når du oplyser din e-mailadresse, navn eller andre oplysninger på vores hjemmeside, i forbindelse med kontaktformular eller anden kommunikation med RL Components er det nedenstående betingelser der er gældende.

1.1  Normal kommunikation
Som udgangspunkt vil RL Components anvende din e-mail eller dit telefonnummer til at holde kontakt i forbindelse med dit projekt.

 

 2. Datapolitik

Du accepterer, at RL Components A/S, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle (herefter “RLC”) behandler dine personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til modtagelse af elektronisk kommunikation eller senere ændring heraf, jf. ovenfor, i henhold til denne datapolitik og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis du ikke kan acceptere dette, skal du undlade at meddele os samtykke til at kontakte dig via elektroniske kommunikation.

2.1  Hvilke personoplysninger behandler RLC?

RLC indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

– giver os oplysninger i forbindelse med, at du opretter et tilbud, kontakter os via kontaktformular eller via email. 

2.2  Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi kan bruge dine personoplysninger til at:

– kontakte dig i forbindelse med en evt. ordre.

2.3  Hvem modtager dine personoplysninger?

Vi kan videregive dine personoplysninger til:

– forretningspartnere med henblik på at levere varer og serviceydelser til dig. Disse forretningspartnere har tavshedspligt og har ikke tilladelse til at benytte dine personoplysninger til andre formål.

2.4  Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på RLC’s vegne i henhold til denne Datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

2.6  Hvordan beskytter vi personoplysninger?

Vi har i overensstemmelse med persondatalovens regler truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Vi opbevarer personoplysninger på vores egen eller en af vore forretningspartneres sikre servere.

2.7  Adgang til oplysninger

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på mail@rl-components.dk. Du kan få urigtige oplysninger slettet eller korrigeret.

 

3. Cookies

Vi bruger “cookies” på rl-components.dk, hvilket gør det muligt for RLC at se, hvilke dele af hjemmesiden som brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille datafil, som sendes til din browser fra en webserver og lagres på din harddisk.

Cookies bruges til at forbedre vores hjemmeside, bl.a. at anslå brugeres trafik og mønster; at opbevare oplysninger om dine præferencer, således at hjemmesiden kan tilpasses dine individuelle interesser.

Du kan indstille din browser til at afvise cookies. Hvis du vælger ikke at modtage cookies, kan der være bestemte undersider på hjemmesiden, som du ikke kan komme ind på. Vores webserver sender cookies til din computer hver gang, du logger på vores hjemmeside, medmindre du har indstillet din browser til at afvise cookies.

 

4. Yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på mail@rl-components.dk