Vi opdaterer enhver type software til tog. Eller udskifter det.

Applikations-softwaren i tog står sjældent øverst på to do-listen på værkstederne. Men der er ofte mulighed for at hente store optimeringsgevinster ved at opdatere eller udskifte eksisterende software.

Hos RL Components kan vi tilbyde hjælp til opdatering, ændring og optimering af langt de fleste typer applikations-software. Det er med til at løfte sikkerheden, nedbringe raten af fejl og sikre en bedre fejldiagnosticering. Vi afholder desuden kurser i, hvordan man fejlsøger med et togs software.

Hvis du vil høre mere, så kontakt os på +45 70 20 61 31 eller mail@rl-components.dk.